MENU
Aula_close Layer 1
Skolen ved Skoven, sammen åbner vi døre i livet

Psykolog

Psykologen på skolen foretager en række forskellige opgaver.

Undersøgelser

En undersøgelse vil som regel omfatte en form for testning (hvis eleven kan testes) med børnepsykologisk testmateriale og/eller observationer. Test og undersøgelser kan bruges til at afdække faglige eller personlige problemstillinger – f.eks. hvor ligger elevens faglige niveau, stiller vi for store eller for små krav til ham/hende, hvorfor reagerer eleven så uforståeligt?

Samtale med elever

Psykologen taler på tomandshånd med de elever, som kan profitere af det, i forhold til problemer med f.eks. handicap, sociale relationer og bekymringer omkring voksenliv. Her bliver forældrene også involveret, når det giver mening, da barnet oftest ikke kan løse egne problemer uden støtte.

Samtale med forældre
Det kan være en psykisk belastning at have et barn med funktionsnedsættelser, fordi barnet må kæmpe med en række problemer, som andre børn ikke har. Forældre har mulighed for at henvende til psykologen ved behov.

Anledningen kan fx være:

– Skoleproblemer af faglig eller trivselsmæssig karakter
– Familiære vanskeligheder
– Usikkerhed i forbindelse med barnets eller den unges udvikling
– Spørgsmål i forbindelse med opdragelsen
– Psykiske problemer
– Sociale/adfærdsmæssige vanskeligheder i eller uden for hjemmet
– Fysiske eller udviklingsmæssige handicap

Supervision til personalet
Ligeledes rådgiver og superviserer psykologen de enkelte teams omkring pædagogiske og faglige problemstillinger, såsom fravær af forventet udvikling, uventede adfærdsændringer, nye tiltag og deres mulige effekt.

Møder

Psykologen er ansat i PPR i Hillerød Kommune, hvor der er mulighed for faglig sparring og opdatering. Ligeledes deltager psykologen i netværksmøder med relevante personer fra kommuner, skolens personale mv. omkring barnet.