MENU
Aula_close Layer 1
Skolen ved Skoven, sammen åbner vi døre i livet

Talepædagogisk bistand

Teamet af talepædagoger på Skolen ved Skoven arbejder henimod at støtte barnets måde at udtrykke sig på og indgå i kontakt og kommunikation med andre. For at understøtte barnets sprogudvikling bedst muligt tages udgangspunkt i totalkommunikation.

Undervisningen tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov. Der undervises både individuelt, i grupper og ude i klasserne. Derudover foretages sproglige undersøgelser samt rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre.

En del af skolens elever bruger alternativ og supplerende kommunikation (ASK). Talepædagogerne samarbejder med forældre og skolens øvrige personale om udvikling og brug af visuelle symboler, Tegn til Tale, talecomputere og kommunikationsbøger.

Talepædagogernes centrale rolle er at være stifindere i det enkelte barns kommunikation. I denne proces er input fra hele netværket omkring barnet essentielt.

Talepædagogerne er ansat på Kommunikationscentret i Hillerød, hvor der løbende er mulighed for sparring og faglig opdatering.